Service & onderhoud

Keuringen, metingen en (jaarlijkse)controles

Jaarlijks onderhoud SGB lekbewakingssystemen op dubbelwandige tanks en leidingen
Om de betrouwbaarheid van lekdetectiesystemen te waarborgen, is het essentieel dat de conditie en de functionaliteit van de lekdetectieapparatuur jaarlijks door een gecertificeerde firma wordt gecontroleerd. Hiervoor kan een onderhoudscontract worden afgesloten. Sinds 2013 kunnen de lekdetectiesystemen via internet worden op afstand worden gemonitord. Het bevoegdgezag zal in toenemende mate toezien dat de lekdetectiesystemen tijdig worden gecontroleerd in het kader van de vergunningverlening.

Lekdetectiecontrolemeting voorgeïsoleerde leidingen
Om de levensduur van het voorgeisoleerde terreinleidingsysteem te verlengen is zeer belangrijk dat eventuele lekkages in een vroegtijdig stadium worden opgemerkt. Hierdoor wordt voorkomen dat onnodige warmteverliezen of beschadigingen aan de omgeving op kunnen treden. Het doormeten van voorge├»soleerde terreinleidingsystemen behoort tot de taak van een speciale meettechnicus. Deze specialist is in staat om te bepalen of er vocht in de PUR isolatie aanwezig is en kan met behulp van een echopulsreflectiemeting de exacte plaats van de lekkage op de meter nauwkeurig bepalen.

Waterkwaliteitscontroles
Om de levensduur van het leidingsysteem en alle verbonden onderdelen meer dan 50 jaar te garanderen, is het belangrijk constant de water kwaliteit te controleren. Op basis van continue waterbemonstering kan de hardheid, de Ph waarde, kalk en de andere eigenschappen van het medium worden geanalyseerd.

Weijers Waalwijk BV I Cartografenweg 14a, 5141 MT Waalwijk I Postbus 91, 5140 AB Waalwijk I t. +31 (0)416 340755 I f. +31 (0)416 651127 I info@weijers-waalwijk.nl